Waarom dit digitale monument

Het doel van het digitale monument Vrijwillige Landstorm is niet alleen de slachtoffers te herdenken, maar hen ook een gezicht te geven en om hun verhalen levend te houden voor volgende generaties en om de Vrijwillige Landstorm uit de vergetelheid te halen. Wie waren deze vrijwillige Landstormers? Hoe zag hun leven eruit? Waar hebben zij gediend en hoe zijn zij gesneuveld, en waar zij ze begraven? Nabestaanden en betrokkenen worden actief opgeroepen om extra informatie toe te voegen over de slachtoffers.
Dit is een website die tot stand is gekomen in samenwerking met de Oorlogsgravenstichting. De online informatie wordt continu geactualiseerd en laat de Vrijwillige Landstorm en haar gesneuvelden voortleven.

Monument als het moet

Hoe het werkt

Het digitaal monument voor de vrijwillige Landstorm is gekoppeld aan het Vrijwillige Landstorm monument ‘Als ‘t Moet’ op het ereveld Grebbeberg. Door middel van het scannen met smartphone of tablet van een zogenaamde QR code kan je de informatie over de oorlogsslachtoffers inzien, maar deze informatie kan natuurlijk ook gewoon door iedereen met een internetaansluiting worden gelezen, doorzocht, geprint en gedownload.

Monument als het moet

Monument ‘Als ’t moet’

Ter gelegenheid van het jubileum van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm kwam in 1923 de wens naar voren om een beeld te laten maken. De nodige fondsen werden gevonden, waarop beeldhouwer August Falise de opdracht tot creatie kreeg. Eén van de eerste Inspecteurs van de Vrijwillige Landstorm, kolonel Fabius, had bij wijze van logo al eerder een tekening gemaakt van een ‘spittende landman’. Dit beelde een boer uit die met een schop in de hand het land bewerkt, maar over zijn schouder een geweer draagt als teken van weerbaarheid.

Het beeld werd op 13 november 1923 officieel aangeboden aan de heer Duymaer van Twist, die als kamerlid in 1918 aan de basis stond van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm. Het beeldonderschrift luidde ’Als ‘t moet’. Het bronzen beeld bracht tot uitdrukking ”den spittende landman die met het geweer om den schouder gehangen, blijkens het motto Als ‘het moet- in tijden van gevaar gereed is den vreedzame arbeid te staken om pal te staan voor verdediging van Kroon en Vaderland.” Het beeldonderschrift luidde: ‘Als ’t moet’.

Deze inscriptie was het credo van de vrijwilliger: naast burger, ook soldaat. Het originele beeld ging verloren in maart 1945 tijdens het geallieerde vergissings-bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag, waar Duymaer van Twist woonde. Decennia later dook het beeld op bij de heer Fred Bennink te Gouderak. Hij bleek in het bezit te zijn van het originele gipsen gietmodel. Dit exemplaar had hij geërfd van zijn grootvader, G.F. Boulogne, secretaris van de Nationale Landstorm-Commissie, die het op zijn beurt van de heer Duynmaer van Twist zou hebben gekregen als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten. Het gipsen beeldje is door de heer Bennink beschikbaar gesteld aan de projectgroep Landstorm monument van het Korps Nationale Reserve. Door Roel van der Burg van PhotoSculptura is het beeld vervolgens gedigitaliseerd en vergroot tot 70 cm hoogte, waarna het verder is ontwikkeld tot het geplaatste bronzen beeld op de Grebbeberg.

De erelijst van gesneuvelde Vrijwillige Landstormers

In de erelijst vindt u informatie over diverse gesneuvelde militairen van de Vrijwillige Landstorm. Zij krijgen hier één gezamenlijke virtuele rustplaats. De lichamen van deze gesneuvelden zijn namelijk begraven op geografisch verschillende locaties. Deze herdenkingssite biedt bovendien een platform om ook de verhalen van de slachtoffers te vertellen. Waar mogelijk aangevuld met foto’s, links, documenten en andere interessante zaken. Met dit digitale monument worden de bezoekers van het Ereveld de Grebbeberg en het Vrijwillige Landstorm Monument betrokken bij de achtergronden van de Vrijwillige Landstorm en hun gesneuvelden in de meidagen van 1940. Klik hier voor de erelijst

In de zoekfunctie op deze pagina kunt u een persoon, locatie of verhaal opzoeken. Als u daarop klikt wordt u doorverwezen naar de website van de oorlogsgravenstichting waar u alle beschikbare informatie kunt inzien.

Informatie toevoegen?

U kunt ook informatie aanleveren. Alle aanvullingen, herinneringen, foto’s, brieven en overige aanvullingen zijn welkom. U kunt dit doorgeven via de website van de Oorlogsgraven stichting. Dit kan op hun website onder de knop: Ook een bijdrage toevoegen?

vrouw legt bloemen bij een graf